2015-04-07

Calle Rosslin spinnjiggar upp en fin gös.


 Trög fiskat, men det kom upp ett antal gösar och abborrar. Lite med hem till mat och merparten C&R.

Inga kommentarer: